Comunicat de presă

Începerea proiectului

„MADRUGADA COM SRL investment in solar power for own use”

S.C. MADRUGADA COM S.R.L. cu sediul în localitatea Palota, comuna Sântandrei, Str. Câmpului, nr. 1A, județul Bihor, CUI RO15378390, implementează proiectului cu titlul: „MADRUGADA COM SRL investment in solar power for own use”, finanţat prin Mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021, in cadrul „Programului pentru energie in Romania” prin contractul nr. 2019 / 104216.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.293.562 euro fără tva, din care valoarea grantului este de 646.500 euro și contribuția beneficiarului de 647.062 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în localitatea Palota, comuna Sântandrei, Str. Câmpului, nr. 1A, județul Bihor.

Rezultate așteptate:

 • Indicatori de rezultat
  • reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2 ( în tone, CO2 eq. / an): 332,92 tone de CO2eq/an (calculată la 0,306 tone de CO2eq/an)
  • locuri de muncă nou create: un loc de muncă nou
  • energie electrică produsă din alte surse regenerabile – fotovoltaice: 1.087,97 MWh/an
 • Indicatori de realizare
  • număr de instalații noi sau reabilitate pentru producția de energie / energie electrică din alte SRE: 1 sistem fotovoltaic nou
  • capacitate instalată pentru producția de energie / energie electrică din alte SRE (în MW): sistem fotovoltaic cu capacitatea de 0,90896 MW
 • Beneficii pentru mediul înconjurător:
  • reducerea poluării și a gazelor de seră în regiune
  • reducerea amprentei de carbon a societății, cu impact asupra comunității locale
  • reducerea utilizării combustibililor fosili și a emisiilor de CO2

Data de începere a proiectului: 14.08.2020

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2022

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014 – 2021,
în cadrul „Programului de energie din România”.

Beginning of the project

„MADRUGADA COM SRL investment in solar power for own use”

S.C. MADRUGADA COM S.R.L., headquartered in Palota, comuna Sântandrei, Câmpului street, no. 1A, Bihor county, implements the project „MADRUGADA COM SRL investment in solar power for own use”, supported by the Norway Grants 2014 – 2021, in the frame of the „Energy Programme in Romania”, case number 2019 / 104216.

The total eligible cost of the project is 1.293.562 euro without VAT, of which the amount of the grant is 646.500 euro and the amount of the promoter contribution is 647.062 euro.

The project is implemented at the head office of the company in Palota, comuna Sântandrei, Câmpului street, no. 1A, Bihor county.

Expected outcomes:

 • Outcome indicators
  • Estimated annual CO2 emissions reductions (in tonnes CO2 eq./year): 332,92 tonnes CO2 eq./year (calculated at 0,306 tonnes of CO2/1 MWh)
  • Number of jobs created: 1 new job
  • Electric energy produced from renewable sources – photovoltaic: 1.087,97 MWh/year
 • Output indicators
  • Number of new or refurbished installations for production of energy/electricity from other RES: 1 new photovoltaic system
  • Installed capacity for production of energy/electricity from other RES (in MW) PHOTOVOLTAIC SYSTEM OF 0,90896 MW
 • Environmental benefits:
  • Reduced air pollution of the region and reduced greenhouse gasses in the region
  • Reduced carbon footprint of the company, wich impacts the local community
  • Reduced use of fossil fuels and CO2 emissions

Project start date: 14.08.2020

Project completion date: 30.06.2022

Supported by the Norway Grants 2014 – 2021, in the frame of the
”Energy Programme in Romania”